Vallási alapismeretek - Szakrális műemlékeink értéséhez

A keresztény felekezetek (2009. január 16.)

Épített örökségünk jelentős részét templomok és más, a valláshoz, egyházhoz kapcsolódó épületek képezik. Ezek a műemlékek nem csupán vallási jelentőségük miatt fontosak, de gyönyörű műalkotások és a letűnt történelmi korok élő bizonyítékai is egyben.

Ahhoz, hogy igazán meg tudjuk csodálni szépségüket, ismernünk kell az adott egyház, felekezet történetét, az épület életét kísérő történelmi korokat, és anélkül, hogy minden templomot egyenként, részletesen ismernénk, már néhány alapfogalom, a szimbolika jellegzetességeinek ismerete is hozzásegít ahhoz, hogy értsük és úgy szeressük az adott műemléket.

Előadásommal abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ezeket az alapfogalmakat érthető, gyakorlati módon, sok képpel illusztrálva elmagyarázom.

 

Az első előadásban szót ejtettünk a templomok általános felépítéséről, illetve a keresztény egyház kialakulása, és a nagy egyházszakadás történetének áttekintése után a keleti és nyugati kereszténység építészeti kincsét, a templomok hasonlóságait és különböző vonásait mutattam be.