Vallási alapismeretek - Szakrális műemlékeink értéséhez

A keresztény felekezetek (2007. január 12.)

Épített örökségünk jelentős részét templomok és más, a valláshoz, egyházhoz kapcsolódó épületek képezik. Ezek a műemlékek nem csupán vallási jelentőségük miatt fontosak, de gyönyörű műalkotások és a letűnt történelmi korok élő bizonyítékai is egyben.

Ahhoz, hogy igazán meg tudjuk csodálni szépségüket, ismernünk kell az adott egyház, felekezet történetét, az épület életét kísérő történelmi korokat, és anélkül, hogy minden templomot egyenként, részletesen ismernénk, már néhány alapfogalom, a szimbolika jellegzetességeinek ismerete is hozzásegít ahhoz, hogy értsük és úgy szeressük az adott műemléket.

Előadásomban a templomok általános felépítéséről, majd a keresztény egyház kialakulása, illetve a nagy egyházszakadás és a reformáció-ellenreformáció történetének bemutatása révén a keresztény egyházak, az egyes felekezetek templomainak jellemzőiről beszéltem.