A pesti zsidó negyed (2007. október 28.)

A pesti zsidó negyed a XIX. század során, az akkori város közvetlen közelében, a városfal tőszomszédságában alakult ki. A század második felében hozott törvények a zsidó vallású lakosság számára egyre szélesebb körű beilleszkedési és érvényesülési lehetőséget teremtettek, s a kiművelt emberfők, a kiváló kereskedő tehetség a zsidó társadalom mind nagyobb anyagi emelkedését eredményezték. Ebben a felfelé ívelő időszakban az egyre szaporodó lélekszámú közösség a mai VII. kerület területén álló bérházakban élt, s társadalmi-vallási élete helyszínéül, a Mózesi törvény szerint zsinagógákat épített.

 

Rövid sétával áttekintést kaphattunk a pesti zsidónegyedről, s megismerhettük az ortodox, a status quo és a neológ zsinagógák felépítését.

Persze a terek elméletén túl a séták főszereplői a gyönyörű épületek voltak: megtekintettük a Kazinczy utcai, a Rumbach Sebestyén utcai és a Dohány utcai zsinagógákat.