"A könyvek illata"

Az Országos Széchényi Könyvtár meglátogatása (2008. szeptember 13, szombat)

Gróf Széchényi Ferenc 1802. november 25-én ajándékozta könyvekből, kéziratokból, metszetekből, térképekből és érmekből álló hungaricum gyűjteményét a nemzetnek.

A köteles példányok révén mintegy 10 millió egységgel rendelkező könyvtár a Magyarországon megjelent - magyar vagy idegen nyelvű -,  vagy a világ más országaiban magyar nyelven, illetve magyar szerző tollából, vagy épp magyar vonatkozású megjelent művek legteljesebb tárháza.

Kincsei révén ugyanakkor a magyar történelmi emlékezet szentélye, hiszen itt őrzik a Halotti beszéd és könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom, a Gesta Hungarorum és a Képes Krónika eredeti példányát!

 

Vége-hossza nincs a Mátyás-Corvinák-tól a Nemzeti dal-ig terjedő "kincs-listának", így talán érthető, hogy még egy éveken át tartó sorozat is kevés lenne mindezek bemutatására.

Épp ezért látogatásunk során elsősorban a könyvtár impozáns épületével - Ybl Miklós egyik utolsó munkájával -, illetve a hatalmas gyűjteményt működtető technikai különlegességekkel ismerkedtünk.