A Fő utca forgatagában - 2. séta (2009. május 9. szombat, 10-12))

A Lánchídtól a Szilágyi Dezső térig sétálva apró barokk házak emlékeztetnek arra az időre, amikor még németesen hangzó családnevű pékek, suszterek, mézeskalácsosok, hentesek, szatócsboltosok dolgoztak a Fazekas tér nagy forgalmú piaca környezetében, ugyanakkor látjuk a századfordulón épült bérpalotákat, ahol hivatalnokok, orvosok, köztisztviselők tisztes családjai éltek.

 

Ha a különböző idősíkokat egymásra helyezzük, összetalálkozhatunk a híres földrajztudóssal, Hunfalvy Jánossal, vagy hallhatjuk a Bartók Béla egykori lakásának ablakából kiszűrődő zongoraszót, amint Pásztori Ditta épp szerelemre éleszti a szikár, komor férfiú lelkét. Még az is lehet, hogy kisfiúként, a játék hevében nekünk szalad Békésy György, a lésőbbi Nobel-díjas tudós. Sőt láthatjuk a fiatal, s később tragikus sorsú festőnőt, a méltatlanul kevéssé ismert Amrita Sher-Gil-t. És elsétálunk a ház mellett, ahol egykor a Teve nevű gyarmatárú kereskedésből szaladt ki Hauszmann Ferenc, hogy életében egyszer, de akkor nagyon felpofozza Alajos fiát, aki - mit sem törődve azzal, hogy néhány évtized múlva az ország egyik legnagyobb nevű építésze lesz - a Szent Anna templom harangját használta hintának...

 

Az elmúlt öt séta koronájaként, a program végén felmásztunk a Szilágyi Dezső téri templom tornyába, hogy újra végigtekintsünk mindazon a sok mesén, amit az Erzsébet-hídtól a Margit-hídig tartó sorozatban megismertünk.