Vallási alapismeretek - Szakrális műemlékeink értéséhez

A keresztény felekezetek 2. (2009. február 6.)

Épített örökségünk jelentős részét templomok és más, a valláshoz, egyházhoz kapcsolódó épületek képezik. Ezek a műemlékek nem csupán vallási jelentőségük miatt fontosak, de gyönyörű műalkotások és a letűnt történelmi korok élő bizonyítékai is egyben.

Ahhoz, hogy igazán meg tudjuk csodálni szépségüket, ismernünk kell az adott egyház, felekezet történetét, az épület életét kísérő történelmi korokat, és anélkül, hogy minden templomot egyenként, részletesen ismernénk, már néhány alapfogalom, a szimbolika jellegzetességeinek ismerete is hozzásegít ahhoz, hogy értsük és úgy szeressük az adott műemléket.

Előadásaimmal abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ezeket az alapfogalmakat érthető, gyakorlati módon, sok képpel illusztrálva elmagyarázom.

 

A második előadásban a reformáció-ellenreformáció történetének bemutatása révén kitértünk a keresztény egyházak, az egyes reformált felekezetek templomainak bemutatására, illetve áttekintettük Magyarország vallási képének alakulását a 16. századtól napjainkig.