Vallási alapismeretek - Szakrális műemlékeink értéséhez

Szentek élete (2009. március 20.)

Katolikus, görög-katolikus, illetve görög-keleti templomokban, egyházi műemlékekben járva gyönyörű díszítésekkel - festményekkel, freskókkal, sekkókkal, szobrokkal - találkozunk. E műalkotások nem elsősorban díszítő szerepük miatt kaptak helyt ezekben az épületekben, de a "szegények bibliájaként", az írástudatlan, vagy épp a nézelődő ember számára is egyértelmű üzenetet, erkölcsi, vallási tanítást közvetítenek.

A bibliai jelentek ábrázolása mellett a szentek életének példázatszerű megjelenítése nagyon fontos része ennek a tanításnak. Egy szentképekkel "díszített" szakrális műemléket akkor érthetünk és érezhetünk át a legjobban, ha ismerjük az ábrázolt személyek, jelenetek történetét.

 

Előadásomban a magyar szentek mellett megismerkedtünk azokkal a szentekkel, akikkel Kárpát-medencei kirándulásaink kapcsán gyakorta találkozhatunk.

Életük és - legtöbbször mártír - haláluk bemutatása révén feltárult a magyar történelem jónéhány mozzanata, de csipegettünk morzsákat más országok kultúrájából is, illetve megismerhettük a kora-keresztény időszak, illetve a középkor vallásos - vagy épp vallásüldöző - gondolkodását.