A Dunánál, A Dunáról, A Duna Alatt, A Duna Felett, A Dunán... a Duna mentén

Tolnától Mohácsig - GemenCtől Béda-Karapancsáig

(2012. október 20-21-22-23)

Már ahogy a Sárköz felé haladunk, érzékeljük, mennyi különböző arca van a tájnak: A Mezőföld termékeny síksága meredek löszfalakban éri el a Duna vonalát. A löszdombok - még ha nem is magasak, mégis valóban markánsan, "hegy"-ként, ahogy a szekszárdiak mondják, emelkednek, s aztán a Dunáig az ártér síkja következik. A Duna pedig nem egyszerűen egy rohanó-sodró folyam, hanem a síkvidéken ezer ágra oszló, az erdők lábánál lomhán folydogáló víztömeg. Ezen a tájon egyszerre terem a búza, a bor és hal, így adva évszázadok óta megélhetést a Sárköz népének.

Megélhetést??? Gazdagságot!!! Igaz, kemény munka árán, hiszen a Föld nem adja ingyen a gyümölcsét, de a sárköziek nagyon szépen meg tudtak élni az állattartásból, növénytermesztésből, fokgazdálkodásból. Csak a föld volt kevés! Vigyázni is kellett, ne osztódjon sokfelé a birtok... Meg is jelent a rémisztő egykézés... S akik meggazdagodtak egyre díszesebben éltek: gyönyörű népviselet, a cifra ruhák, a hatalmas lakodalmak szolgálták, hogy a lányok jól házasodjanak, s a két fiatal családjának birtoka összeolvadhasson.

A paraszti világról, a sok szépségről és az árnyoldalakról sokat hallottunk. Bözsi néni több száz baba segítségével mutatta be nekünk a sárközi hétköznapokat és ünnepeket, de voltunk halászházban és módos paraszt portán is, így az életforma tárgyi kereteit is megismerhettük.

 

De nem csak a falvakat jártuk : Tolna, Szekszárd, Mohács, Bátaszék mind-mind évezredes történelmet hordoznak.

Már a rómaiak városokat építettek itt, a Duna partján, s e városok, a korai Árpád-korban tovább növekedtek. Cikádor monostora a kereszténység terjesztésének fontos központja volt! A korai évszázadok mellett 19. század, az ipari forradalom hozott új lendületet: gyönyörű középületek hirdetik e városok akkori jelentőségét, és az akkoriban fellendített gazdaság a mai napig tartogat élményt, hiszen a Bezerédj Pál által létrehozott Selyemgombolyító örökségeként ma a Selyemgyár múzeumával ismerkedhettünk, míg a hétköznapok viselete, a kékfestő is új reneszánszát éli.

Mohács városa újabb érdekességekkel várt: a híres fekete kerámia, és a sokác hagyomány, a busómaszk készítés rejtelmeibe is betekintettünk!

 

A városok és falvak persze a táj ölelésében települtek: európa legnagyobb ártéri erdeje Gemenctől Béda-Karapancsáig övezi a Duna folyását.

E tájjal, értékeivel, s a tájból élő ember hagyományaival - a fokgazdálkodással, a halászattal - is testközelből ismerkedtünk a programunk során.

 

És ahol van hal, vad és bor, ahol kenyér és lángos sül a kemencében... ott csak jóket lehet enni. Volt sok eszem-iszom, igazi kis-farsangi jól-tartás!

Emlékképeink:

Csodás őszi színek és a vénasszonyok nyarának melengető napsugarai kísérték utunkat:

Rengeteg élményt szereztünk a selyemgyártól...

a kékfestésig...

 

Megtapasztalhattuk, megélhettük, testközelből is megismerhettünk a sárközi lányok szépsége ...

 

  

... és a jó dunai halászlé titkait is.

   

 

Faragtunk és próbáltunk busót....

 

 

... csodáltuk a híres fekete kerámiát:

 

És a megszámlálhatatlanul sok szépség, élmény, csodás ember után még ki is lovagoltunk a kastélyunkból...

Pár napig úgy éltünk, mint az URAK,

de azt is megtapasztaltuk, hogy mindenki, akivel találkoztunk, és aki szeretettel, átéléssel mesélt az általa űzött mesterségről,

tudása révén sokkal inkább ÚR, mint bármely kastély birtokosa...

 

 

Ha bármi kérdésed van, írj, örömmel válaszolok!

Mindenkit szeretettel várok!

Szabó Judit

info@explorehungary.hu